• Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 - (08) 66 85.8441 ( 20 Line )
  • Hotline: Hotline: 093 883 0 883 - 0972 99 88 10

Home>Chưa được phân loại

Bài viết

Contract Disputes

Welcome to the Website of The ACC Viet Nam Company, The ACC Viet Nam Company is one of the most prestigious law firm in Vietnam , the domestic and fo...

Đọc tiếp

Defamation

Welcome to the Website of The ACC Viet Nam Company, The ACC Viet Nam Company is one of the most prestigious law firm in Vietnam , the domestic and ...

Đọc tiếp

Drafting employment contracts

Welcome to the Website of The ACC Viet Nam Company, The ACC Viet Nam Company is one of the most prestigious law firm in Vietnam , the domestic and ...

Đọc tiếp

Dịch vụ lao động và Bảo hiểm xã hội

Quý khách hàng đang có doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động? Quý khác...

Đọc tiếp

Lao động và Bảo hiểm xã hội

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 - (08) 66...

Đọc tiếp

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo

• Bạn muốn thành lập công ty nhưng chưa có văn phòng đại diện để hợp pháp hóa thủ tục? • Bạn đang trăn trở về vấn đề chi phí để thuê một văn phòng hi...

Đọc tiếp

Tư vấn thuê văn phòng ảo

• Bạn muốn thành lập công ty nhưng chưa có văn phòng đại diện để hợp pháp hóa thủ tục? • Bạn đang trăn trở về vấn đề chi phí để thuê một văn phòng hi...

Đọc tiếp

Cho thuê văn phòng

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 - (08) 66...

Đọc tiếp

Đăng ký bảo hộ sáng chế – giải pháp

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng ch...

Đọc tiếp

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, n...

Đọc tiếp