Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2020

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024. hiện giờ, phổ quát tổ chức không tiến hành mở chi nhánh buôn bán mà tiến hành lập địa điểm kinh doanh, vậy những hoạt động về kê khai và nộp thuế môn bài đối với địa điểm buôn bán được luật pháp quy định như thế nào? những bước thực hành kê khai Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024 và nộp trực tiếp cũng như nộp trực tuyến qua mạng điện tử thực hiện ra sao?

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài địa điểm kinh doanh

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024 – Dịch vụ tư vấn Luật ACC

Thuế môn bài là gì?

 • Thuế môn bài là 1 sắc thuế trực thu và thường định ngạch đánh vào giấy phép buôn bán (môn bài) của những doanh nghiệp và hộ buôn bán. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm buôn bán kế trước hoặc trị giá gia tăng của năm buôn bán kế trước tùy từng nước và từng địa phương.
 • Thuế môn bài là một khoản thu sở hữu tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở vật chất hoạt động cung ứng kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. phần đông doanh nghiệp, cá nhân hoạt động phân phối buôn bán (bao gồm cả những chi nhánh, shop, nhà máy, phân xưởng, địa điểm kinh doanh…. Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024, Trực thuộc công ty chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Lệ phí môn bài là gì?

 • Luật phí và lệ phí đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 ưng chuẩn và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Danh mục các loại phí, lệ phí ban hành tất nhiên Luật phí và lệ phí đã bao gồm lệ phí môn bài thay cho thuế môn bài hiện giờ.
 • Căn cứ vào luật phí và lệ phí, ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CPquy định về Lệ phí Môn bài, sở hữu hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01/01/2017 thì kể trong khoảng ngày 01/01/2017, “Thuế môn bài” hiện tại sẽ được thay thế bằng “Lệ phí môn bài”.

Kê khai nộp thuế môn (Lệ phí môn bài) bài chi nhánh kinh doanh

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024

Khai và nộp lệ phí môn bài trực tiếp đối sở hữu địa điểm kinh doanh

 • Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về khai và nộp lệ phí trước bạ đối sở hữu địa điểm kinh doanh được thực hành như sau:

Khai lệ phí môn bài trực tiếp đối sở hữu địa điểm kinh doanh:

 • Khai lệ phí môn bài 1 lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày rốt cục của tháng bắt đầu hoạt động cung ứng kinh doanh;
 • Trường hợp người nộp lệ phí với tổ chức phụthuộc là địa điểm buôn bán ở cùng địa phương cấp tỉnh giấc thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ nguyên sơ lệ phí môn bài của những đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế điều hành trực tiếp của người nộp lệ phí;
 • Trường hợp người nộp lệ phí mang công ty phụthuộc là địa điểm kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí mang trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hành nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập hạ tầng buôn bán nhưng chưa hoạt động cung cấp buôn bán thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, diễn ra từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuếhoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản ưng chuẩn chủ trương đầu tư.

Nộp lệ phí môn bài trực tiếp đối mang địa điểm kinh doanh

Thời hạn nộp lệ phímôn bài đối có địa điểm buôn bán chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động cung cấp kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở cung cấp buôn bán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày chung cuộc của thời hạn nộp hồ nguyên sơ lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Cụ thể:

 • Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
 • Khai lệ phí môn bài một lần lúc người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng khởi đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập hạ tầng kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu cơ và đăng ký thuế.
 • Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu
 • Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ nguyên sơ lệ phí môn bài cho cơ thuế quan điều hành trực tiếp. Trường hợp người nộp lệ phí mang tổ chức phụ thuộc là địa điểm kinh doanh ở cộng địa phương cấp thức giấc thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của những tổ chức phụ thuộc đó cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
 • Trường hợp người nộp lệ phí với tổ chức phụ thuộc là địa điểm buôn bán ở khác địa phương cấp tỉnh giấc nơi người nộp lệ phí sở hữu hội sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hành nộp Hồ nguyên sơ lệ phí môn bài của tổ chức phụ thuộc cho cơ thuế quan điều hành trực tiếp công ty phụ thuộc.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động cung cấp buôn bán hoặc mới có mặt trên thị trường cơ sở vật chất sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày rút cuộc của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
 • Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Khai và Nộp thuế (lệ phí) môn bài chi nhánh 2024 trực tuyến qua mạng điện tử đối có địa điểm kinh doanh

Khai lệ phí môn bài qua mạng điện tử đối mang liên hệ kinh doanh

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Cụ thể:

 • Truy cập vào website:
 • Đăng nhập và hệ thống:
 • Đối mang tổ chức lần trước hết đăng ký giao dịch thì cần thực hiện đăng ký account, tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp. Lưu ý: tên đănh nhập phải là MST với đuôi “-QL” để được thực hiện chức năng khai thuế và cả nộp thuế.
 • Đối sở hữu doanh nghiệp đã sở hữu account thì thực hiện đăng nhập

Bước 2. Lập hoặc tải tờ khai thuế;

 • Sau khi chuyên chở tờ khai thuế thì điền phần đông thông tin về kê khai thuế.
 • Lưu ý: phương pháp lập tờ khai lệ phí môn bài như vậy bí quyết lập tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh cùng thức giấc. bên cạnh đó do địa điểm kinh doanh khác thức giấc không với mã số thuế nên mục Mã số thuế phần hai sẽ bỏ trống..

Bước 3. Ký điện tử và nộp tờ khai thuế qua mạng.

 • Nhấp chuột vào “ký điện tử” hệ thống sẽ hiển thị đề nghị nhập mã PIN;
 • Sau lúc nhập PIN thành công thì nhấp chuốt vòa “Nộp tờ khai”

Bước 4. rà soát tờ khai Báo cáo thuế đã nộp: (bước này giúp đảm bảo là tờ khai thuế đã được nộp và có trên hệ thống).

 • Tại thanh thực đơn bấm chuột vào “Tra cứu” => tờ khai, mã đàm phán, ngày nộp từ ngày – đến ngày.

Nộp tiền thuế (lệ phí) môn bài qua mạng điện tử đối với địa điểm kinh doanh

 • Bước một. Đăng nhập vào hệ thống qua website: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Bước hai. Đăng nhập vào hệ thống
 • Bước 3. Lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng trên trang

Các đối tượng được miễn, giảm Lệ phí Môn bài năm 2024

Theo điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, những trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 1. Cá nhân, hàng ngũ tư nhân, hộ gia đình hoạt động cung cấp, kinh doanh với doanh thu hàng năm trong khoảng 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân, đội ngũ cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh ko thường xuyên; không có địa điểm một mực theo chỉ dẫn của Bộ tài chính.
 3. Cá nhân, lực lượng tư nhân, hộ gia đình cung ứng muối.
 4. Tổ chức, tư nhân, lực lượng tư nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và nhà sản xuất hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo kể, báo hình, báo điện tử).
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cộng tác thị trấn hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp dùng cho cung ứng nông nghiệp.
 7. Quỹ nguồn hỗ trợ dân chúng xã; hợp tác phố chuyên buôn bán nhà cung cấp phục vụ phân phối nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cộng tác xã và của đơn vị tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 8. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Một số lưu ý lúc kê khai và nộp Lệ phí Môn bài năm 2024 – Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2024

 1. Nếu người nộp thuế ra đời chỉ mất khoảng 6 tháng đầu năm thì mức thu lệ phí môn bài phải nộp là cả năm.
 2. Nếu người người nộp thuế ra đời chỉ cần khoảng 6 tháng cuối năm (từ 1/7 về cuối năm) thì phải nộp 50% mức cả năm.
 3. Nếu người nộp thuế sản xuất, buôn bán nhưng ko kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu hay 6 tháng cuối năm.
 4. Tổ chức, tư nhân, đội ngũ cá nhân hộ gia đình đang cung cấp, kinh doanh và với thông báo gửi cơ thuế quan về việc nhất thời ngưng buôn bán cả năm dương lịch thì ko phải nộp lệ phí môn bài của năm lâm thời ngừng kinh doanh.
 5. Trường hợp trợ thì ngừng kinh doanh không trọn cả năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN Luật ACC

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Blogspot: https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

Xem thêm


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, array must have exactly two members in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/vary.cls.php on line 243

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/comment-template.php on line 1584

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – TƯ VẤN Luật ACC

CÔNG TY Luật ACC

VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

—————————————————————

270-272 Cộng Hòa, P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI

—————————————————————

233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
Tổng đài – Hotline – Email Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 3811 0987 (20 line)
Hotline: 093 883 0 883
Email liên hệ vphcm@accvietnaminfo.vn

Translate »