Th脿nh l岷璸 c么ng ty ch峄 1-3 ng脿y, d峄媍h v峄 t岷璶 t矛nh, ch铆nh x谩c, nhi峄乽 瓢u 膽茫i. D峄媍h V峄 Ch膬m S贸c 24h. T瓢 V岷 Mi峄卬 Ph铆. DV K岷 To谩n Chuy锚n Nghi峄噋. D峄媍h v峄: th脿nh l岷璸 c么ng ty, k岷 to谩n, thay 膽峄昳 gi岷 ph茅p kd.
Address :
272 C峄檔g H貌a, Ph瓢峄漬g 13, T芒n B矛nh, Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh 70000, Vi峄噒 Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : C么ng Ty TNHH D峄媍h V峄 - T瓢 v岷 ACC Vi峄噒 Nam

C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam h芒n h岷h ch脿o 膽贸n Q煤y kh谩ch h脿ng!

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Qu岷璶 2

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Qu岷璶 聽2? B岷 mu峄憂 t矛m m峄檛 d峄媍h v峄 t瓢 v岷 th脿nh l岷璸 c么ng ty c贸 uy t铆n?

H茫y 膽岷縩 v峄沬 ch煤ng t么i, ch煤ng t么i s岷 t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 v脿 膽岷 di峄噉 ho脿n t岷 c谩c th峄 t峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty聽Qu岷璶聽2 cho b岷 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng v峄沬 chi ph铆 d峄媍h v峄 th岷 nh岷.

B岷 c贸 th峄 ho脿n to脿n y锚n t芒m v脿 tin t瓢峄焠g khi t瓢 v岷 th脿nh l岷璸 c么ng ty t岷 ACC Vi峄噒 Nam.

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Qu岷璶 12

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Qu岷璶 2, Thanh lap cong ty quan 2

D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty gi谩 r岷 t岷 qu岷璶 2 t岷 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam

Qu媒 kh谩ch ch峄 c岷 cung c岷 cho ACC Vi峄噒 Nam nh峄痭g th峄 t峄:

***T锚n c么ng ty d峄 ki岷縩 膽岷穞.

***膼峄媋 ch峄 tr峄 s峄 c峄 c么ng ty.

***Ng脿nh ngh峄 膽膬ng k媒 kinh doanh c峄 doanh nghi峄噋.

***CMND sao y c么ng ch峄﹏g( CMND sao y c么ng ch峄﹏g ch瓢a qu谩 3 th谩ng)

***QUY TR脤NH CUNG C岷 D峄奀H V峄 TH脌NH L岷琍 C脭NG TY QU岷琋 2***

B瓢峄沜 1:聽Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin th脿nh l岷璸 v脿 C峄 nh芒n vi锚n t瓢 v岷 qua c谩c k锚nh tr峄眂 ti岷縫

B瓢峄沜 2:聽Ho脿n th脿nh h峄 s啤 th脿nh l岷璸 c么ng ty theo 膽峄 ngh峄 c峄 Qu媒 kh谩ch (Th峄漣 gian: 10 ph煤t);

B瓢峄沜 3:聽Nh芒n vi锚n th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 t岷 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam s岷 g峄璱 h峄 s啤 膽峄 Qu媒 kh谩ch k媒 tr峄眂 ti岷縫 v脿o c谩c h峄 s啤.

B瓢峄沜 4:聽Nh芒n vi锚n th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 t岷 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam s岷 thay m岷穞 Qu媒 kh谩ch n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 B岷 ch铆nh Gi岷 ph茅p kinh doanh v脿 Con d岷 C么ng ty;

B瓢峄沜 5:聽Nh芒n vi锚n th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 t岷 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam s岷 b脿n giao Gi岷 ph茅p kinh doanh v脿 Con d岷 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng

*** 膼岷禖 BI峄員***: C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam Ch峄 nh岷璶 thanh to谩n khi b脿n giao gi岷 ph茅p.

H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i ngay h么m nay 膽峄 膽瓢峄 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋 v脿 ho脿n h岷 nh岷.

K岷縯 qu岷 聽d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 qu媒 kh谩ch s岷 nh岷璶 膽瓢峄 t峄 d峄媍h v峄 ACC Vi峄噒 Nam聽:

****Sau th峄漣 gian l脿m vi峄嘽 t峄 3 ng脿y, 聽b岷 ch峄 b峄 ra 1.550.000 VND k岷縯 qu岷 b岷 nh岷璶 膽瓢峄 bao g峄搈:

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽****Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 doanh nghi峄噋 + MST

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽****Con d岷 tr貌n c么ng ty.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽****Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 m岷玼 d岷 c么ng ty.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽****膼膬ng b峄 c谩o th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋聽

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽****膼i峄乽 l峄, h峄 s啤 n峄檌 b峄 c么ng ty.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 ****T瓢 v岷 m峄 t脿i kho岷 ng芒n h脿ng ph霉 h峄 v峄沬 doanh nghi峄噋.

**D峄媍h v峄 h岷璾 m茫i cho kh谩ch h脿ng**

Sau khi c么ng vi峄嘽 th脿nh l岷璸 c么ng ty ho脿n th脿nh,聽 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam cam k岷縯 h峄 tr峄 Kh谩ch h脿ng c谩c n峄檌 dung sau.

B谩o c谩o thu岷 06 th谩ng mi峄卬 ph铆.

鈥 C谩c bi峄僽 m岷玼 h峄 s啤, h峄 膽峄搉g, 鈥.

鈥 Cung c岷 h峄 s啤 n峄檌 b峄 c么ng ty;

鈥 Cung c岷 v膬n b岷 ph谩p lu岷璽 mi峄卬 ph铆 th瓢峄漬g xuy锚n.

鈥 T瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 trong su峄憈 qu谩 tr矛nh ho岷 膽峄檔g c峄 Doanh nghi峄噋.

鈥 Gi谩 d峄媍h v峄1.800.000 膽峄搉g聽Gi岷 gi谩 ch峄 c貌n 1.550.000 vnd.

B岷G GI脕 D峄奀H V峄 TH脌NH L岷琍 C脭NG TY QU岷琋 2 -TPHCM

STT

G贸i A1
(G贸i c啤 b岷)
Ph霉 h峄 cho kh谩ch h脿ng c贸 th峄漣 gian,
c贸 nh芒n vi锚n am hi峄僽 th峄 t峄 v峄伮爇岷 to谩n 鈥撀爐hu岷

G贸i A2
(G贸i n芒ng cao)
Ph霉 h峄 cho kh谩ch
c贸 nh芒n vi锚n am hi峄僽 th峄 t峄 v峄伮爇岷 to谩n 鈥撀爐hu岷

G贸i A3
(G贸i ho脿n thi峄噉)
Th峄眂 hi峄噉聽膽岷 膽峄 v脿 to脿n b峄櫬燾谩c th峄 t峄 c岷 thi岷縯聽膽峄 c么ng ty s岷祅 s脿ng 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

1聽 1.550.000聽聽膼峄搉g

聽 3.550.000.膼峄搉g

5.878.000聽膼峄搉g
2聽 Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-5 ng脿y l脿m vi峄嘽 Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-7 ng脿y l脿m vi峄嘽 Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-10 ng脿y l脿m vi峄嘽

3聽

T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.


T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n c么ng ty/doanh nghi峄噋 t岷 Qu岷璶 2


T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h t岷 Qu岷璶 2.


聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.


聽T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄


T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.


T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n c么ng ty/doanh nghi峄噋 t岷 Qu岷璶 2


T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h t岷 Qu岷璶 2


T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.


T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄


T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.


T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n c么ng ty/doanh nghi峄噋 t岷 Qu岷璶 2


T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h t岷 Qu岷璶 2


T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.


T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄


T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

4聽 So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty.

So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty.
5聽 Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.

Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋. Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.
6聽 Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty L脿m b岷g hi峄噓聽 c么ng ty (k铆ch th瓢峄沜 20*30 cm)

Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty


L脿m b岷g hi峄噓聽 c么ng ty (k铆ch th瓢峄沜 20*30

cm)
Kh岷痗 con d岷 ch峄ヽ v峄 + T锚n Gi谩m 膽峄慶

7 Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽

Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽
8聽 B脿n giao gi岷 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty; 膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng .

B脿n giao gi岷 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty; 膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 聽kh谩ch h脿ng .

B脿n giao gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty;聽
B岷g hi峄噓 c么ng ty, d岷 ch峄ヽ v峄 鈥 gi谩m 膽峄慶 c么ng ty;聽膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng .

9聽 T瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 qua 膽i峄噉 tho岷 c谩c th峄 t峄 h峄 s啤 khai thu岷 l岷 膽岷. T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 khai thu岷 l岷 膽岷 T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 khai thu岷 l岷 膽岷
10聽

膼膬ng k媒 ch峄 k媒 s峄 VINA g贸i 1 n膬m.
11聽

T瓢 v岷, h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ng芒n h脿ng m峄 t脿i kho岷 c么ng ty ph霉 h峄


T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 膽膬ng k铆 n峄檖 thu岷 膽i峄噉 t峄

T瓢 v岷, h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ng芒n h脿ng m峄 t脿i kho岷 c么ng ty ph霉 h峄


T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 膽膬ng k铆 n峄檖 thu岷 膽i峄噉 t峄

12聽

Th么ng b谩o 聽s峄 t脿i kho岷 c么ng ty 聽膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 thu岷.

Th么ng b谩o 聽s峄 t脿i kho岷 c么ng ty 聽膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 thu岷.
13

B脿n giao h峄 s啤 l岷 2 cho kh谩ch h脿ng: H峄 s啤 khai thu岷 l岷 膽岷; TB s峄 t脿i kho岷 x谩c nh岷璶 S峄 KH &膼T Mi峄卬 ph铆 膽膬ng k媒 v脿 ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 50 s峄 nh脿 m岷g VINA. T瓢 v岷, h瓢峄沶g d岷玭 Qu媒 kh谩ch h脿ng s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄: t岷 h贸a 膽啤n v脿 k铆 h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄

14聽

B脿n giao h峄 s啤 l岷 2 cho kh谩ch h脿ng t岷璶 n啤i bao g峄搈:

1. Th么ng b谩o s峄 t脿i kho岷 ng芒n h脿ng c贸 膽贸ng d岷 c峄 S峄 K岷 Ho岷h v脿 膼岷 T瓢 Tp. HCM

2. H峄 s啤 K锚 khai Thu岷 l岷 膽岷 c峄 c么ng ty

3. H峄 膽峄搉g, Quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄

4. T锚n 膽膬ng nh岷璸 v脿 m岷璽 kh岷﹗ H贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 c峄 kh谩ch h脿ng

5. H峄 膽峄搉g ch峄 k铆 s峄, Ch峄 k铆 s峄, T锚n 膽膬ng nh岷璸 v脿 m岷璽 kh岷﹗ c峄 ch峄 k铆 s峄

N岷縰 qu媒 kh谩ch c岷 s峄 gi煤p 膽峄 v峄 k岷 to谩n thu岷, h茫y tham kh岷 D峄媍h v峄 k岷 to谩n tr峄峮 g贸i c峄 c么ng ty ACC Vi峄噒 Nam t岷 膽芒y.

****Trong tr瓢峄漬g qu媒 kh谩ch h脿ng ch瓢a c贸 ng瓢峄漣 l脿m k岷 to谩n ch煤ng t么i s岷 h瓢峄沶g d岷玭 k峄 c谩ch k锚 khai thu岷 h脿ng th谩ng v脿 h脿ng qu媒 膽峄 c么ng ty ch峄 膽峄檔g trong vi峄嘽 k锚 khai thu岷.

******** Tham kh岷 d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty聽tr峄峮 g贸i聽gi谩 r岷 膽岷 b岷 uy t铆n 鈥 ch岷 l瓢峄g 鈥 v脿 th峄漣 gian s峄沵 nh岷.*******

M峄檛 s峄 c芒u h峄廼 li锚n quan t峄沬 D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 gi谩 r岷 n膬m 2020

***D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 gi谩 bao nhi锚u?

T霉y thu峄檆 v脿o nhu c岷 s峄 d峄g c峄 kh谩ch h脿ng: g贸i c啤 b岷 (1.550.000膽), tr峄峮 g贸i d峄媍h v峄 (5.239.000膽) hay g贸i ho脿n thi峄噉 (5.839.000膽) Xem chi ti岷縯 b岷g gi谩 d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty.

***T岷 sao n锚n s峄 d峄g d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋 qu岷璶 2?

Nh峄痭g l峄 铆ch khi s峄 d峄g d峄媍h v峄: 鈥 M峄峣 gi岷 t峄, th峄 t峄 s岷 膽瓢峄 ho脿n thi峄噉 膽岷 膽峄 v脿 nhanh ch贸ng nh岷, tr谩nh t矛nh tr岷g doanh nghi峄噋 膽i l岷 nhi峄乽 l岷 v脿 h峄 s啤 b峄 thi岷縰 s贸t. 鈥 膼瓢峄 t瓢 v岷 ho岷穋 h峄 tr峄 c谩c th峄 t峄 b岷痶 bu峄檆 sau khi th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋.

***D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty qu岷璶 2 uy t铆n, gi谩 r岷 t岷 TPHCM?

D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty gi谩 r岷 c峄 Acc Vi峄噒 Nam. V峄沬 kinh nghi峄噈 h啤n 10 n膬m trong l末nh v峄眂 t瓢 v岷 ph谩p l媒, xin gi岷 ph茅p v脿 k岷 to谩n-thu岷 tr峄峮 g贸i nhanh g峄峮, uy t铆n nh岷 hi峄噉 nay. H峄 tr峄 t瓢 v岷 膽岷縩 khi doanh nghi峄噋 c峄 b岷 ho岷 膽峄檔g 峄昻 膽峄媙h, v峄沬 ph瓢啤ng ch芒m :鈥澞戓悍t quy峄乶 l峄 kh谩ch h脿ng l锚n cao nh岷鈥.

Th么ng tin li锚n h峄

C脭NG TY TNHH D峄奀H V峄 T漂 V岷 ACC VI峄員 NAM

Tr峄 s峄 : P101-102 L芒虁u 1, 270-272 C脭蹋ng Ho虁a, Ph瓢峄漬g 13, Qu岷璶 T芒n B矛nh, H峄 CH铆 Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr D农ng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website:聽https://congtyaccvietnam.com/聽 鈥撀https://accvietnam.tumblr.com/

Xem th锚m

膼i峄僲: 4.73 (6789 b矛nh ch峄峮)

Call Now ButtonScroll Up
Contact Me on Zalo