Nhượng quyền thương mại

Nhượng Quyền Thương Mại  là hoạt động thương mại, là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Lưu ý khi chuyển nhượng Cổ Phần, chuyển nhượng vốn

Nhượng quyền thương mại

Quy định về việc Nhượng Quyền Thương Mại

Điều 284 Luật thương nghiệp 2005 quy định Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và buộc phải bên nhận quyền tự mình tiến hành việc sắm bán hàng hoá, sản xuất nhà sản xuất theo các điều kiện sau đây:

– Việc tậu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo bí quyết tổ chức buôn bán do bên nhượng quyền quy định và được gắn có nhãn hiệu hàng hoá, tên thương nghiệp, cách thức kinh doanh, khẩu hiệu buôn bán, biểu trưng buôn bán, quảng cáo của bên nhượng quyền;

– Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc quản lý công tác buôn bán. Bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ sở hữu Bên nhận quyền thứ cấp.

– “Bên nhận quyền” là nhà buôn được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ mang Bên nhượng quyền thứ cấp.

Điều 285: Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Điều 286: Quyền của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

1. Nhận tiền nhượng quyền;

2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Điều 287: Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

2. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

3. Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

4. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

5. Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Điều 288: Quyền của thương nhân nhận quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;

2. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Điều 289: Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

2. Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

3. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

4. Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

5. Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

6. Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

7. Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Điều 290: Nhượng quyền lại cho bên thứ ba

1. Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

2. Bên nhận lại quyền có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền quy định tại Điều 288 và Điều 289 của Luật này.

Điều 291: Đăng ký nhượng quyền thương mại

1. Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

Quyền thương nghiệp gồm các nội dung nào?

“Quyền thương mại” bao gồm 1, 1 số hoặc đa số các quyền sau đây:

– Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và buộc phải Bên nhận quyền tự mình tiến hành công tác kinh doanh phân phối hàng hoá hoặc nhà cung cấp theo 1 hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hàng hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu buôn bán, biểu trưng buôn bán, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

– Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương nghiệp chung;

– Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo giao kèo nhượng quyền thương nghiệp chung;

– Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo hợp đồng tăng trưởng quyền thương nghiệp.

Dịch vụ tư vấn Nhượng Quyền Thương Mại sẽ giúp bạn làm gì.

  • Tiến hành tra cứu, trả lời và lựa chọn hệ thống Nhượng Quyền Thương Mại phù thống nhất với nhu cầu của khách hàng;
  • Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống Nhượng Quyền Thương Mại được chọn lọc, Phân tích năng lực của bên nhượng quyền;
  • Tư vấn pháp lý trong suốt giai đoạn thương lượng giao kèo Nhượng Quyền Thương Mại;
  • Soạn thảo và rà soát những điều khoản hợp đồng để bảo kê lợi quyền của người dùng thích hợp có luật pháp Việt nam và quốc tế;
  • Tư vấn những vấn đề nguồn vốn trong hiệp đồng Nhượng Quyền Thương Mại;
  • Tiến hành các giấy má ghi nhận hiệp đồng Nhượng Quyền Thương Mại, xin phép tiến hành những thương lượng Nhượng Quyền Thương Mại;
  • Theo dõi, trả lời và kiểm soát an ninh quyền lợi của quý khách trong gần như công đoạn Nhượng Quyền Thương Mại.
  • Quý người mua để ý đến ngành nhượng quyền thương nghiệp vui lòng liên hệ có tư vấn Pháp Lý công ty Luật ACC để được tư vấn mau chóng và hiệu quả nhất!

Trên đây là một sốNhượng Quyền Thương Mại cơ bản; Để có những thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN Luật ACC

Trụ sở : P101-102 Lầu 1, 270-272 CỘng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/

Bloger: https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

Xem thêm


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, array must have exactly two members in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/vary.cls.php on line 243

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/comment-template.php on line 1584

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – TƯ VẤN Luật ACC

CÔNG TY Luật ACC

VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

—————————————————————

270-272 Cộng Hòa, P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI

—————————————————————

233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
Tổng đài – Hotline – Email Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 3811 0987 (20 line)
Hotline: 093 883 0 883
Email liên hệ vphcm@accvietnaminfo.vn

Translate »