Tag Archives: Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa (C/O), Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa, Giay Chung Nhan Xuat Xu Hang Hoa

Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là Giấy chứng thực nguồn cội hàng hóa được quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương nghiệp về duyên cớ hàng hóa, Thông tư số 07/2006/TT-BTM chỉ dẫn thủ tục cấp và quản […]

Contact Me on Zalo
Call Now Button