Tag Archives: Luật Hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình

Tư Vấn Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy

Luật hôn nhân và gia đình 2014 số 52/2014/QH13 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và […]

Contact Me on Zalo
Call Now Button