Tag Archives: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của tổ chức Nhà nước (Bổ sung đổi thay lĩnh vực, thay đổi hội sở, đổi tên đơn vị, đổi thay vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo luật pháp, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm: Chức năng hoạt động của văn phòng đại diện công ty Hồ sơ đổi […]

Contact Me on Zalo
Call Now Button