Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là việc không dễ đối với tổ chức/cá nhân lần đầu xây dựng thương hiệu. do vậy, việc chọn lựa đơn vị trả lời trong trường hợp này là rất cần thiết. Luật ACC là công ty hoạt động phổ biến năm trong ngành giải đáp, thực hành giấy má có mặt trên thị trường doanh nghiệp TNHH 1 thành viên sẽ đem lại cho các bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chi phí thành lập công ty

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên – Công ty Luật ACC

Thanh lap doanh nghiep TNHH 1 thanh vien là 1 trong những hồ sơ hành chính do tư nhân hoặc doanh nghiệp trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp nhà sản xuất biên soạn thảo giấy má, nộp thủ tục, theo dõi thủ tục và nhận giấy chứng nhận đăng ký ra đời tổ chức TNHH 1 thành viên để hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức do một đơn vị hoặc 1 cá nhân khiến cho chủ nhân (sau đây gọi là chủ nhân công ty). chủ sở hữu tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ và trách nhiệm tài sản khác của đơn vị trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Công ty TNHH 1 thành viên với nhân cách pháp nhân không?

– Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên mang tư cách pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký công ty.

– Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên mang được quyền phát hành cổ phần?

– Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là bước đi trước tiên trong quá trình khởi nghiệp của một tư nhân hoặc công ty, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp TNHH cần lưu ý đến những vẫn đề về lĩnh vực, vốn điều lệ, chủ sở hữu đơn vị, người đại diện theo luật pháp của đơn vị TNHH 1 thành viên.

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

I/ Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

Thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên cần các tài thông báo và tài liệu như sau thông tin cần phải có thành lập tổ chức như tên công ty, ngành buôn bán, vốn điều lệ đơn vị, chủ nhân tổ chức, địa chỉ công ty cần giấy má tư nhân của chủ sở hữu công ty bao gồm chứng minh thư nhân dân; thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản sao công chứng).

II/ Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào??

Bước 1: Chuẩn bị thông tin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để có thông tin cho việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, tư nhân hoặc doanh nghiệp có mặt trên thị trường cần chuẩn bị duy nhất bản sao chứng thức hoặc bản scan (chúng tôi sẽ chứng nhận miễn phí) chứng minh thư/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (áp dụng chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân) và đăng ký kinh doanh (trường hợp chủ nhân công ty là pháp nhân).

Ngoài ra, các bạn sẽ chuẩn bị thêm thông tin cho việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp theo phiếu đề xuất sản xuất thông tin sẽ được chúng tôi gửi qua email hoặc lấy thông tin trực tiếp trong thời kỳ tư vấn.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sau lúc đã mang rất nhiều thông báo cho việc biên soạn thảo thủ tục như thông tin: tên, liên hệ công ty; lĩnh vực kinh doanh; vốn điều lệ; thông báo chủ sở hữu, người đại diện theo luật pháp chúng tôi sẽ hoàn thành việc biên soạn thảo thủ tục trong một ngày làm cho việc.

Giấy tờ sẽ được chuyển cho khách hàng tham khảo và ký kết.

Sau khi đã hoàn tất việc ký kết, hồ sơ sẽ được chúng tôi nộp online hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký để tiến hành hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán cho người mua.

Thời gian thực hành công việc này mất khoảng 3 ngày khiến cho việc.

Bước 3: Khắc con dấu công ty TNHH 1 thành viên sau khi có đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký (lưu ý: Theo quy định ngày nay mã số công ty được ghi trên đăng ký kinh doanh sẽ đồng thời là mã số thuế công ty)

Bước 4: Công bố mẫu dấu Công ty TNHH 1 thành viên trên cổng thông tin

Hiện nay, theo quy định của Luật doanh nghiệp để với thể dùng con dấu hợp pháp, sau khi nhận được đăng ký kinh doanh và hoàn thành việc khắc dấu, mẫu dấu công ty sẽ phải được công bố trên Cổng thông báo điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Để kiểm tra chiếc dấu doanh nghiệp đã đăng công bố trên cổng thông tin đất nước hay chưa? 

Các bạn mang thể truy hỏi cập vào website của cổng thông báo đất nước sở hữu tên miền

Thời gian ban bố dòng dấu thường kéo dài 03 ngày làm việc tính trong khoảng ngày nộp giấy tờ công bố.

Bước 5: Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Sau lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xây dựng thương hiệu doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, đơn vị sẽ cần phải nộp giấy má ban bố thông báo ra đời tổ chức trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký công ty.

Nội dung ban bố thông tin trên Cổng thông báo sẽ bao gồm buộc phải các thông tin sau: thông tin về ngành, nghề buôn bán thông tin thành viên/cổ đông sáng lập tổ chức.

Lưu ý: thời kì thực hiện việc công bố là 30 ngày tính từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký buôn bán công ty.

Bước 6: Nộp thuế môn bài, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử Công ty TNHH 1 thành viên

Để hoàn thành và tổ chức mang thể đi vào hoạt động, đơn vị sẽ tiến hành giấy má sau:

– Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp;

– mua và dùng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử;

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

III/ Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên?

3.1 Điều kiện về thành viên góp vốn

Mọi tổ chức/cá nhân đều với quyền ra đời và quản lý đơn vị tại Việt Nam trừ các trường hợp sau:

– Cơ quan nhà nước, tổ chức vũ trang dân chúng dùng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp buôn bán thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, lính giỏi, công nhân, nhân viên quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiều năm kinh nghiệm trong những cơ quan, đơn vị thuộc Công an quần chúng. Việt Nam ko được ra đời tổ chức TNHH 1 thành viên, trừ những người được cử làm đại diện theo giao cho để điều hành phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp

– Cán bộ lãnh đạo, điều hành nghiệp vụ trong đơn vị nhà nước, trừ các người được cử làm cho đại diện theo giao cho để điều hành phần vốn góp của Nhà nước tại công ty khác

– Người chưa thành niên, người bị tránh năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, đơn vị không sở hữu tư cách pháp nhân

– Người đang bị tróc nã cứu bổn phận hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện đề nghị, cơ sở giáo dục buộc phải hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm đang chức phận hoặc làm công tác nhất thiết, can hệ đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án, các trường hợp khác theo quy định của luật pháp về vỡ nợ, phòng, chống tham nhũng.

3.2 Điều kiện tên công ty TNHH 1 thành viên

Tên doanh nghiệp là tên riêng được viết bằng những chữ mẫu trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Không được đặt tên đơn vị theo nội dung sau:

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn có tên của công ty đã đăng ký thành lập doanh nghiệp trước.

+ tiêu dùng tên cơ quan nhà nước, công ty vũ trang dân chúng, tên của tổ chức chính trị, đơn vị chính trị – thị trấn hội, tổ chức chính trị phố hội – nghề nghiệp, đơn vị phường hội, tổ chức phố hội – nghề nghiệp để khiến số đông hoặc một phần tên riêng của tổ chức, trừ trường hợp sở hữu sự ưng ý của cơ quan, đơn vị hoặc công ty ấy.

+ sử dụng trong khoảng ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3.3 Điều kiện ngành kinh doanh

Không được buôn bán các ngành, nghề cấm đầu cơ kinh doanh; buôn bán ngành nghề, nghề đầu tư kinh doanh sở hữu điều kiện lúc chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong thời kỳ hoạt động.

IV/ Ưu điểm của việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Do có tư cách pháp nhân nên những thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên doanh nghiệp bổn phận ko phổ thông và những thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, quản lý doanh nghiệp không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu cơ tiện lợi kiểm soát được việc đổi thay các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

V/ Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì?

Hồ sơ xây dựng thương hiệu đơn vị TNHH 1 thành viên gồm các tài liệu sau đây:

1. Bản sao chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu hoặc thẻ căn cước cùa chủ nhân công ty;

2. Bảo sao chứng nhận chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước của người đại diện theo luật pháp công ty

3. Giấy đề nghị đăng ký ra đời đơn vị TNHH 1 thành viên

4. Điều lệ doanh nghiệp TNNHH 1 thành viên

5. Quyết định thành lập tổ chức TNHH 1 thành viên (áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu đơn vị là pháp nhân/tổ chức)

VI/ Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên được cung cấp bởi Luật ACC

Trên hành trình hơn 10 năm lớn mạnh, chúng tôi tự hào là công ty được hàng trăm nghìn các bạn tin tưởng, chọn lựa đi cùng. Thậm chí, mang phần đông khách hàng đã trở nên những người bạn thân thiết. Điều ấy chứng minh sự chấp thuận của các quý khách đã từng dùng nhà sản xuất của chúng tôi.

6.1. Tư vấn những khó khăn can hệ trước lúc thành lập

– tư vấn luật pháp về mô hình và cơ cấu doanh nghiệp của công ty

– tư vấn luật pháp về phương thức hoạt động và điều hành

– tư vấn pháp luật về những tiêu chuẩn và điều kiện đối có những chức danh quản lý

– tư vấn luật pháp về mối quan hệ giữa những chức danh quản lý

– giải đáp luật pháp về quyền và nghĩa vụ của chủ nhân đơn vị và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp nguồn vốn trước lúc xây dựng thương hiệu tổ chức TNHH 1 thành viên

– trả lời luật pháp về phương án chia lợi nhuận và xử lý bổn phận phát sinh

– trả lời pháp luật về những vấn đề khác sở hữu liên quan

– tư vấn hoàn thiện giấy yêu cầu đăng ký buôn bán có mặt trên thị trường công ty

– tư vấn nội dung điều lệ và tiến hành soạn thảo điều lệ Công ty

– trả lời và biên soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu)

6.2 Các công việc trong và sau lúc thành lập đơn vị TNHH 1 thành viên

– Trực tiếp soạn thảo giấy má thay khách hàng

– Tiến hành nộp giấy tờ đăng ký kinh doanh

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả giấy tờ đã nộp

– Nhận giấy chứng thực đăng ký buôn bán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Tiến hành nộp giấy má đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp

– ban bố việc tiêu dùng dấu trên hạ tầng dữ liệu quốc gia

Mọi thông báo về chính sách, giấy tờ pháp lý liên quan đến có mặt trên thị trường đơn vị TNHH 1 thành viên và những hồ sơ sau xây dựng thương hiệu, Quý khách hàng vui lòng địa chỉ tổ chức Luật ACC để được tư vấn và chỉ dẫn chi tiết!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN Luật ACC

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://accvietnam.tumblr.com/

Xem thêm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – TƯ VẤN Luật ACC

CÔNG TY Luật ACC

VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

—————————————————————

270-272 Cộng Hòa, P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI

—————————————————————

233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
Tổng đài – Hotline – Email Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 3811 0987 (20 line)
Hotline: 093 883 0 883
Email liên hệ vphcm@accvietnaminfo.vn

Translate »