Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, thu tuc giam von dieu le cong ty co phan

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần. Việc thay đổi vốn điều lệ công ty mang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của tổ chức, thành ra, khi đơn vị cổ phần giảm vốn điều lệ thì phải tiến hành nộp giấy tờ đăng ký đổi thay nội dung Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức, theo ấy có hai cách thức thực hành, hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký buôn bán nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử. Vậy giấy tờ, giấy má giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần như thế nào? Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ trả lời về nội dung này.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty Hợp Danh

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

I. Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

a. Vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký tậu và được ghi trong Điều lệ đơn vị.

Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời khắc đăng ký sẽ là vốn điều lệ của doanh nghiệp lúc những cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn. Vốn điều lệ của tổ chức sở hữu thể được đổi thay trong công đoạn hoạt động kinh doanh. lúc đổi thay vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đơn vị mang cơ quan mang thẩm quyền.

Cổ đông phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong khuôn khổ vốn góp của mình.

II. Điều kiện và hồ sơ giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

– Đối mang tổ chức cổ phần

Điều kiện để giảm vốn điều lệ của theo các hình thức như sau:

+ Theo quy định của luật thì đối vói loại hình doanh nghiệp cổ phần thì khi đăng ký thành lập đơn vị thì các cổ đông của công ty phải góp đủ vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, tính trong khoảng thời khắc đăng ký buôn bán. giả dụ những cổ đông ko trả tiền đa số và trả tiền ko đủ trong thời hạn trên thì sẽ bị xử phạt theo quy định và công ty phải điều chỉnh mức vốn điều lệ theo quy định.

+ khi những cổ đông sở hữu quyền biểu quyết phản đối nghị quyết của doanh nghiệp về việc đơn vị lại tổ chức trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc với ảnh hưởng về trách nhiệm; thay đổi về những quyền và ích lợi của hợp pháp đông mang quy định điều lệ doanh nghiệp và các cổ đông hoàn toàn có quyền đề nghị doanh nghiệp sắm lại cổ phần của mình bằng văn bản gửi cho tổ chức trong thời hạn 10 ngày, .

+ Theo quy định của luật pháp thì lúc doanh nghiệp đã đi vào được hoạt động sản xuất, buôn bán liên tiếp trong khoảng 2 năm trở lên tính trong khoảng ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng thực đăng ký buôn bán do phòng đăng ký buôn bán của sở kế hoạch đầu cơ cấp thì đơn vị phải bảo đảm trả tiền hoàn trả 1 phần vốn góp của những cổ đông của doanh nghiệp về việc đã góp cho đơn vị lúc đăng ký xây dựng thương hiệu công ty theo những tỷ lệ mang cổ phần của những cổ đông trong những giấy tờ, tài liệu trong điều lệ doanh nghiệp sau khi tổ chức đã trả tiền hết những khoản nợ và những phận sự tài sản khác của đơn vị có phận sự thực hiện.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần

+ các doanh nghiệp nộp tờ khai thông tin theo chiếc tại phụ lục của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT loại về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ của đơn vị cổ phần theo quy định.

+ công ty nộp thêm bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông thông qua về vấn đề giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp.

+ đơn vị nộp thêm quyết định của đại hội đồng cổ đông về thay đổi vốn điều lệ tổ chức là giảm vốn được ghi rõ trong điều lệ của công ty lúc nộp hồ sơ.

+ doanh nghiệp nộp thông tin danh sách của các cổ đông của tổ chức khi nộp hồ sơ.

+ tổ chức phải nộp bản Thống kê nguồn vốn tại kỳ gần nhất tại thời khắc đơn vị phê chuẩn quyết định giảm vốn.

+ công ty phải nộp bản cam kết sau lúc tổ chức sẽ tiến hành việc giảm vốn điều lệ và thực hiện viêc thanh toán đủ các phận sự tài sản khác.

+ Văn bản giao cho theo quy định trong trường hợp cử người đại điện thực hành giấy tờ hành chính.

Trong thời hạn 10 ngày tính trong khoảng ngày thay đổi thì đơn vị phải nộp thủ tục lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư. Qúa thời hạn hoặc tổ chức ko thông tin khi thay đổi nội dung đăng ký đơn vị thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Bộ kế hoạch và đầu cơ. khi nhận được giấy má của doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ thì phòng đăng ký buôn bán kiểm tra thủ tục, nếu như giấy má thiếu thì buộc phải doanh nghiệp hoàn thiện, bổ sung thủ tục. nếu hồ sơ hợp thức thì viết giấy biên nhận kết quả cho công ty bổ sung và cập nhật trên cổng thông tin đất nước theo quy định.

Do ấy, khi thay đổi vốn điều lệ do những cội nguồn khác nhau trong công đoạn cung cấp kinh doanh thì việc các tổ chức nắm được các quy định của luật pháp lúc tiến hành thay đổi vốn điều lệ để tiết kiệm giá bán và tiết kiệm thời kì lúc chuẩn bị thủ tục cũng không bị xử phạt theo quy định của luật pháp.

III/ Điều kiện để đơn vị thực hiện Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Doanh nghiệp ko được thực hành việc đăng ký đổi thay nội dung đăng ký tổ chức trong những trường hợp sau:

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của tổ chức thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong công đoạn giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo đề nghị của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

IV/ Trình tự tiến hành Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Giai đoạn 1:

Người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp chịu phận sự đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, từ khi ngày với thay đổi;

Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ những khoản nợ và bổn phận tài sản khác sau lúc giảm vốn

Giai đoạn 2: Chuẩn bị giấy tờ đăng ký tổ chức và nộp hồ sơ

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc đổi thay vốn điều lệ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục giấy tờ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa thủ tục (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng ko với chữ tiêu dùng cho mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền để thực hành hồ sơ đăng ký tổ chức (nếu có)

Doanh nghiệp nộp giấy má đăng ký đổi thay nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi tổ chức đặt hội sở chính.

Giai đoạn 3: Nộp phí

Nộp lệ phí đăng ký đơn vị theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

Giai đoạn 4: Nhận kết quả thật hiện

 • Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp nếu như hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký công ty giả dụ giấy tờ chưa hợp thức.

Cơ quan đăng ký buôn bán cập nhật thông tin về việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày khiến cho việc, tính từ lúc ngày nhận được thông tin.

Xem thêm thông tin chi tiết bằng cách liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN Luật ACC

Trụ sở : 270-272 P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://accvietnam.tumblr.com/

Xem thêm


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, array must have exactly two members in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/vary.cls.php on line 243

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ntjibrynhosting/public_html/congtyaccvietnam.com/wp-includes/comment-template.php on line 1584

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – TƯ VẤN Luật ACC

CÔNG TY Luật ACC

VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

—————————————————————

270-272 Cộng Hòa, P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI

—————————————————————

233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
Tổng đài – Hotline – Email Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 3811 0987 (20 line)
Hotline: 093 883 0 883
Email liên hệ vphcm@accvietnaminfo.vn

Translate »