Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam

Tư Vấn Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn trong một hoặc nhiều giai đoạn.

Trình tự thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp

Tiêu Chí Xác Định Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Tại Việt Nam

Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam

Tiêu chi xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

1. Tiêu chí xác định Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân; năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ là có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân; năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng; hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

2. Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân; năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng; hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ; theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ là có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội; bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng; nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3.Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng; hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người; và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Xem thêm

Bloger: https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – TƯ VẤN Luật ACC

CÔNG TY Luật ACC

VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

—————————————————————

270-272 Cộng Hòa, P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI

—————————————————————

233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)
Tổng đài – Hotline – Email Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 3811 0987 (20 line)
Hotline: 093 883 0 883
Email liên hệ vphcm@accvietnaminfo.vn

Translate »