Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Thay đổi vốn điều lệ công ty có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp.

Nếu công ty bạn chưa có kinh nghiệm hoặc không có thời gian thì có thể sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty của công ty Luật ACC.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

thay đổi vốn điều lệ công ty

Căn cứ pháp lý

+ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCNVN.

+ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/11/2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.

1. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;

2. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

3. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty;
 • Giảm vốn điều lệ;
 • Tăng vốn diều lệ.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ là khác nhau. Trước khi làm các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải hoàn tất việc thay đổi vốn trong doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi thay đổi, công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ.

Thành phần hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Hồ sơ làm việc sẽ được công ty Luật ACC giúp bạn chuẩn bị nếu như các bạn sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Thay đổi tên công ty

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng về thủ tục Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ dịch vụ nào trong số những dịch vụ kể trên và các luật sư của Công ty Luật ACC sẽ đem đến những dịch vụ theo đúng quy trình, chuẩn mực và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời gian nhanh nhất với mức chi phí thấp nhất.

“Sự Hỗ Trợ Toàn Diện cho Thành Lập Công Ty và Kế Toán Thuế từ Công Ty Luật AC”

 • Quá trình thành lập một công ty là một bước quan trọng và phức tạp trong sự nghiệp kinh doanh của bạn. Để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và hợp pháp, bạn cần kiến thức về kế toán thuế và có thể cần sự hỗ trợ từ một công ty luật chuyên nghiệp như Công Ty Luật AC. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách công ty này có thể giúp bạn thành lập công ty và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

1. Thành Lập Công Ty:

 • Trình bày các quy trình và thủ tục cần thiết để thành lập công ty, bao gồm việc chọn loại hình công ty, đăng ký kinh doanh, lập hợp đồng và thu thập các tài liệu cần thiết.

2. Kế Toán Thuế:

 • Giải thích về tầm quan trọng của kế toán thuế trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Bạn có thể đề cập đến các loại thuế phải đối mặt và cách kế toán thuế hoạt động trong môi trường doanh nghiệp.

3. Dịch Vụ Kế Toán Thuế từ Công Ty Luật AC:

 • Trình bày về dịch vụ kế toán thuế toàn diện mà Công Ty Luật AC cung cấp. Điều này có thể bao gồm quản lý sổ sách, báo cáo thuế, tối ưu hóa thuế, và hỗ trợ trong trường hợp kiện tụng thuế.

4. Sự Hỗ Trợ Pháp Lý:

 • Đặc điểm về lĩnh vực pháp lý kinh doanh mà Công Ty Luật AC chuyên sâu. Điều này bao gồm việc giải quyết tranh chấp, thỏa thuận hợp đồng, và tuân thủ các quy định pháp lý.

5. Tư Vấn Doanh Nghiệp:

 • Nêu rõ cách Công Ty Luật AC có thể cung cấp tư vấn toàn diện về quản lý doanh nghiệp, từ việc thành lập công ty đến phát triển kế hoạch kinh doanh và xử lý các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

6. Kết Luận:

 • Tổng kết về sự hỗ trợ toàn diện mà Công Ty Luật AC mang lại trong quá trình thành lập công ty và kế toán thuế. Khuyến nghị độc giả nên tìm hiểu kỹ về dịch vụ của công ty này để đảm bảo sự thành công và tuân thủ trong kinh doanh của họ.

“Thành Lập Công Ty và Quản Lý Kế Toán Thuế: Sự Hỗ Trợ Từ Công Ty Luật ACC”

 • Sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ dựa vào việc thành lập công ty mà còn phụ thuộc vào cách quản lý tài chính và kế toán thuế. Trong quá trình này, việc có sự hỗ trợ từ một công ty luật chuyên nghiệp như Công Ty Luật ACC có thể là điều quyết định sự phát triển bền vững của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách Công Ty Luật ACC có thể giúp bạn thành lập công ty và duy trì sự tuân thủ về kế toán thuế.

1. Thành Lập Công Ty:

 • Hướng dẫn về quy trình và thủ tục cần thiết để thành lập một công ty, bao gồm việc chọn loại hình công ty, đăng ký kinh doanh, lập hợp đồng, và thu thập tài liệu quan trọng.

2. Kế Toán Thuế và Tài Chính:

 • Đề cập đến tầm quan trọng của việc quản lý tài chính và kế toán thuế trong kinh doanh. Giải thích các khía cạnh của kế toán thuế, từ thuế thu nhập đến thuế giá trị gia tăng, và cách chúng ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

3. Dịch Vụ Kế Toán Thuế từ Công Ty Luật ACC:

 • Trình bày về dịch vụ kế toán thuế mà Công Ty Luật ACC cung cấp, bao gồm quản lý sổ sách, báo cáo thuế, tối ưu hóa thuế, và sự hỗ trợ trong trường hợp kiện tụng thuế.

4. Lợi Ích của Dịch Vụ Chuyên Nghiệp:

 • Đề cập đến lợi ích mà việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp có thể mang lại, bao gồm việc giảm bớt rủi ro pháp lý, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.

5. Sự Hỗ Trợ Pháp Lý:

 • Giới thiệu về lĩnh vực pháp lý kinh doanh mà Công Ty Luật ACC chuyên về. Điều này bao gồm việc giải quyết tranh chấp, thỏa thuận hợp đồng, và tuân thủ các quy định pháp lý.

6. Kết Luận:

 • Tổng kết tầm quan trọng của việc có sự hỗ trợ từ Công Ty Luật ACC trong quá trình thành lập công ty và quản lý tài chính. Khuyến nghị cho độc giả nên thảo luận với công ty này để biết thêm chi tiết về cách họ có thể hỗ trợ bạn đạt được sự thành công trong doanh nghiệp của bạn.